Kurumsal

Referanslarımız

Referanslarımız

PROFEN GRUP

Konya Uydu Yer İstasyonu ve VeriMerkezi: Türkiyenin ilk özel sektör Uydu Yer İstasyonu olma özelliği olan tesis 300m2 beyaz alana ve TIER 3+ seviyesinde erişilebilirlik özelliklerine sahiptir. KYOS tesisin yüksek hassasiyetleri karşılamaya yönelik oldukça detaylı teknik kriterlerini sağlayan  proje yönetimi, arazi seçimi,  projelendirmesi, inşaat, enerji, elektromekanik ve elektronik sistemlerinin kurulumlarını kapsayan tüm işlerini anahtar teslimi olarak tamamlamıştır. 


SELEX ES

VTS Projesi: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’na bağlı Denizcilik Müsteşarlığı’nın alt birimi olan Deniz ve İçsular Genel Müdürlüğü’ne ait bir projedir. İzmir’de yer alan 1 Merkez ve 12 istasyonun kurulumu Şirketimizce tamamlanmıştır.

VTS, İngilizce’de "Vessel Traffic Services" sözcüklerinin baş harfleri alınarak oluşturulmuş bir tanımlamadır ve "Gemi Trafik Hizmetleri" olarak Türkçe’ye çevrilebilir. VTS sistemi, çevreyi korumayı ve gemi trafiğinin işlerliği ile güvenliğini arttırmayı amaçlar.

Bir VTS sisteminin işlevleri dört grupta toplanabilir:

1. Bölgedeki deniz trafiğinin güvenliğini önleyici anlamda arttırır ve aksaklıkların giderilmesi amacıyla tam yetkili kurum tarafından gerekli görülen çalışmalara katkıda bulunur.

2. Taşınacak tehlikeli yükler söz konusu olduğunda deniz kirliliği ile mücadele ve kurtarma-yardım ile görevli kuruluşlara önceden bilgi vermek yoluyla müdahale zamanını kısaltır.

3. Bölgedeki trafik akışını yönetir, liman kaynaklarının en verimli şekilde kullanılmasını sağlar ve deniz trafiğini hızlandırır.

4. Bütün gemilere, trafik ile veya talep edilen konu ile ilgili her türlü bilgiyi sağlar ve Katma Değer Hizmetleri olarak adlandırılan sistemle, bu bilgilerle ilgili olarak bölgedeki diğer liman devletleri veya bayrak devletleri ile de bağlantı kurar.


ERICSSON

Şirketimiz, Kuzey Irak ve Mısır’daki projeleri için GSM, Transmisyon Sistemleri, RF Optimizasyon ve RF Planlama alanlarında Ericsson’a destek vermektedir. Halihazırda bölgede yer alan personellerimizle projelere desteğimiz sürmektedir.


Çözüm önerilerimizi paylaşıyor ve sizden biri gibi çalışıyoruz.